Cena pobytu

Strava a ubytování v domově pro seniory SENMED jsou hrazeny ze starobního důchodu klienta a dle zákona o sociálních službách může domov požadovat částku maximálně 380 Kč na den.

Lidem, kteří potřebují péči druhé osoby, přiznává stát sociální dávku - příspěvek na péči. Výše příspěvku záleží na stupni závislosti neboli míře potřeby pomoci druhé osoby a pohybuje se mezi 800 až 12 tisíc Kč měsíčně. Tuto částku dostává ze zákona přímo Domov pro seniory SENMED.

Základem kvalitní péče poskytované v našem domově je diferencovaný a individuální přístup ke klientům, postavený na dlouhodobě a pravidelně poskytovaných službách. Jde především o to, abychom zajistili dostatečný počet kvalifikovaných pracovníků, kteří mohou každému klientovi věnovat dostatek času tak, abychom respektovali jeho individuální přání a potřeby.

Ceník fakultativních služeb je k dispozici u sociální pracovnice zařízení.


Jak se stát naším klientem?

Po oslovení našeho Domova pro seniory SEMNED se s Vámi domluvíme na osobní schůzce. Během této schůzky Vám poskytneme komplexní informace o Domově, podmínkách přijetí a života v našem zařízení, a zodpovíme všechny vaše dotazy. Každý klient pak s námi před nástupem do Domova uzavře písemnou Smlouvu o poskytování sociálních služeb, která upravuje konkrétní požadavky a potřeby klientů a způsob poskytování služeb. (číst více..)

Podívejte se, jak to u nás vypadá