Naše služby


Pobytové služby

 • Ubytování na základě smlouvy uzavírané s klientem na dobu neurčitou

 • Celodenní stravování

 • Zdravotní a ošetřovatelská péče

 • Rehabilitace

 • Základní sociální poradenství - pomoc a rada při řešení složitých situací, zmírnění negativních jevů provázejících stáří

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • Praní ložního prádlazajišťování úklidu v celém prostoru zařízení

 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • Služby pedikérky a kadeřnice

 • Sociálně terapeutické, aktivizačnímotivační činnosti v rámci zájmové, kulturní a společenské nabídky organizované pracovníky Domova pro seniory SENMED

V rámci aktivizačních činností mimo jiné poskytujeme

 • Široké spektrum rehabilitačních činností

 • Společné povídání si o zážitcích z minulosti a diskuze na různá témata

 • Předčítání denního tisku, zajímavostí, životopisů, beletrie a možnost využívání vlastní knihovny Domova pro seniory SENMED

 • Procházky v okolí našeho Domova pro seniory SENMED

 • Společné oslavy narozenin a svátků včetně pohoštění

 • Účast na různých společenských akcích –  večery s živou hudbou, recitační pásma, přednášky atd.